Ik heb mijn Gezondheidsverklaring voor het klein vaarbewijs doorgestuurd naar het CBR. Hoe gaat het nu verder?

Nadat wij uw Gezondheidsverklaring hebben ontvangen, beoordeelt een medisch adviseur van het CBR beoordeelt uw aanvraag. U ontvangt binnen 4 weken onze reactie. Dit kan meteen een besluit zijn, maar soms hebben wij meer informatie nodig om te bepalen of u geschikt bent. Dan moet u naar een arts.

Wat doe ik als ik naar een arts moet?
Als u gekeurd moet worden, maakt u een afspraak bij een arts. Bij uw brief vindt u uw ingevulde Gezondheidsverklaring. Neem deze mee naar de afspraak. Op de achterkant van de Gezondheidsverklaring geeft de arts een toelichting op de vragen die u met ‘ja’ heeft beantwoord. Bijvoorbeeld hoe ernstig een aandoening is. Nadat u bij de arts bent geweest stuurt u of de arts de Gezondheidsverklaring per post naar het CBR. Dit moet naar het adres:

CBR t.a.v. Medisch Adviseurs Vaarbewijzen
Postbus 3014
2280 GA Rijswijk

Binnen 4 weken nadat wij het rapport van de arts hebben gekregen, krijgt u weer een reactie van ons. U kunt een van de onderstaande besluiten krijgen:

  • U kunt een vaarbewijs aanvragen.
  • U kunt een vaarbewijs aanvragen, maar met een speciale vermelding en/of beperking van de geldigheidsduur.
  • U moet nog een aparte keuring ondergaan.
  • U kunt geen vaarbewijs aanvragen.

feedback