Ik heb examen gedaan met een automaat, maar ik wil graag een rijbewijs voor een schakelauto.


Er zijn twee verschillende codes voor een automaat (automatische schakeling). Controleer op uw rijbewijs welke code er staat.

Code 10.02
Code 10.02 krijgt u vanwege uw medische situatie.
Heeft u code 10.02 op uw rijbewijs en wilt u overstappen op een schakelauto, dan moet u eerst een Gezondheidsverklaring (Eigen verklaring) indienen bij het CBR. Wij kunnen uw medische geschiktheid dan opnieuw beoordelen. Als u medisch geschikt bevonden wordt dan moet u daarna een praktijkexamen afleggen. U hoeft niet opnieuw theorie-examen te doen.

Had u een handgeschakeld rijbewijs, maar kreeg u later code 10.02 op uw rijbewijs vanwege een verandering in uw medische geschiktheid?
Dan moet u, om weer een rijbewijs voor een schakelauto te krijgen, opnieuw een Gezondheidsverklaring (Eigen Verklaring) indienen bij het CBR. Als u dan weer medisch geschikt bevonden wordt voor een schakelauto dan hoeft u hiervoor niet opnieuw examen te doen.


Code 78
Code 78 krijgt u wanneer u het praktijkexamen heeft gedaan met een automaat (automatische schakeling).
Heeft u code 78 op uw rijbewijs en wilt u overstappen op een schakelauto, dan moet u eerst een praktijkexamen doen in een schakelauto. Afrijden voor een schakelmotor is niet genoeg. Om uw rijbewijs voor de schakelauto te krijgen, hoeft u geen theorie-examen meer te doen. Voorafgaand aan het praktijkexamen dient u een Gezondheidsverklaring in bij het CBR. Wij beoordelen dan uw medische geschiktheid.


feedback