Ik heb een besluitbrief ontvangen dat ik wil afzien van mijn aanvraag. Wat betekent dit?

Om te mogen rijden, moet u aan bepaalde eisen voldoen. Wij noemen dit rijgeschiktheid. Wanneer u uw rijbewijs aanvraagt of verlengt, of wanneer er iets verandert in uw medische situatie, beoordelen wij uw rijgeschiktheid. Wij vragen informatie bij u op om erachter te komen of u nog aan de eisen voldoet. U moet dan naar een arts of specialist die formulieren over uw gezondheid invult.

Hebben we binnen 8 weken deze informatie nog niet van u ontvangen? Dan sturen wij u een herinnering. Gaan er na deze herinnering nog 8 weken voorbij? Dan ontvangt u een brief waarin staat dat wij uw rijgeschiktheid niet beoordeeld hebben. Dit noemen we de brief ‘besluit afzien’.

Mag ik nu niet meer rijden?
Wij kunnen niet beoordelen of u geschikt bent om te rijden, omdat wij niet voldoende informatie hebben ontvangen. Het kan ook zijn dat u zelf heeft aangegeven dat u geen beoordeling wilt. In beide gevallen kunnen wij dus niet bepalen of u mag rijden.
Laat u zich niet beoordelen? Dan kunt u geen rijbewijs aanvragen, vernieuwen of omwisselen.

Het besluit kan gevolgen hebben voor de geldigheid van uw huidige rijbewijs. Het rijbewijs kan bijvoorbeeld ongeldig worden verklaard. Of dit nodig is, bekijken we 8 weken nadat we het ‘besluit afzien’ hebben genomen. Binnen deze periode heeft u namelijk de kans om uw rijbewijs in te leveren en een bromfietsrijbewijs aan te vragen. Of alsnog de ontbrekende informatie op te sturen. Heeft u dit niet gedaan? Dan verklaren we uw rijbewijs ongeldig. Hierover ontvangt u dan een bericht.    

Wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard? Dan vragen wij u om het rijbewijs bij het CBR in te leveren. Totdat u uw rijbewijs in moet leveren, mag u wettelijk gezien met uw rijbewijs blijven rijden totdat het verloopt. Wij raden dit af, omdat het niet zeker is of u veilig kunt rijden. We vragen u aan om hier verantwoordelijk mee om te gaan.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn rijgeschiktheid toch beoordeeld wordt?
Wilt u toch een beoordeling? Verstuur dan de gevraagde informatie alsnog naar het CBR per post. Doe dit binnen 8 weken nadat u bericht heeft gekregen dat wij uw rijgeschiktheid niet konden beoordelen. Het kan niet meer digitaal, omdat de ZD-code na ontvangst van het bericht niet meer geldig is.  

  • Hebben we de gevraagde informatie op tijd ontvangen? Dan wordt de informatie beoordeeld en uw aanvraag heropend. Binnen 4 weken laten wij u weten wat de uitkomst is van de beoordeling.
  • Hebben we de gevraagde informatie na 8 weken niet ontvangen, maar wilt u toch nog een beoordeling? Dan moet u een nieuwe Gezondheidsverklaring indienen via Mijn CBR.

Bromfietsrijbewijs
Mag u om medische redenen geen auto meer rijden? Dan kunt u uw B-rijbewijs omwisselen voor een AM-rijbewijs (bromfietsrijbewijs). Wettelijk gezien mag u hiermee rijden, maar het is belangrijk om af te wegen of dat in uw situatie verstandig is. Overleg dit met uw arts.

feedback