Ik ben uitgenodigd voor de cursus over gedrag en verkeer. Mag ik blijven rijden?

De cursus over gedrag en verkeer (EMG) is een maatregel van het CBR. Wij kunnen beslissen dat u deze cursus moet doen, nadat u door de politie bent aangehouden omdat u gevaarlijk rijgedrag vertoonde en/of de verkeersregels overtrad. Bijvoorbeeld: u reed meer dan 50 kilometer per uur te hard binnen de bebouwde kom. Ook beginnend bestuurders die een onderzoek rijvaardigheid positief hebben afgerond, moeten een cursus over gedrag en verkeer doen.

Tijdens de cursus leert u wat de gevolgen en risico's zijn van onverantwoord rijgedrag. Ook leert u hoe u veilig rijdt en rekening houdt met anderen in het verkeer. Deelnemers wisselen ervaringen uit en de trainer geeft inzicht in hun verkeersgedrag. We verwachten een actieve deelname van de cursisten. Ook is er een huiswerkopdracht.

Hoelang duurt de cursus?
De cursus is verspreid over 7 weken. De cursus bestaat uit een persoonlijk voorgesprek van 1 uur, 1 hele cursusdag van 9.00 tot 16.30 uur. En twee bijeenkomsten, elk van 4 uur.

Op welke dagen is de cursus?
De cursus kan plaatsvinden op maandag tot en met vrijdag. Tijdelijk kan het ook in het weekend of op feestdagen. Dit komt doordat veel cursussen ingehaald worden, omdat ze niet door konden gaan door de coronamaatregelen.

Waar is de cursus?
U volgt de cursus bij de CBR-examenlocaties in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven of Zwolle. In sommige gevallen is de cursus in Zeist. Geef bij het inplannen aan op welke locatie u de cursus graag wilt volgen.

Wie voert de cursus uit?
De cursus over gedrag en verkeer wordt uitgevoerd door een trainingsbureau dat gespecialiseerd is in trainingen over de gevolgen van gevaarlijk rijgedrag in het verkeer.

Mag ik blijven rijden tijdens de cursus?
Tijdens de cursus mag u blijven rijden, als uw rijbewijs niet geschorst of ongeldig is verklaard door het CBR. Behalve als u een maatregel van het openbaar ministerie heeft gekregen of als u uw rijbewijs niet in uw bezit heeft.

Vervolg
Heeft u de cursus goed afgerond? Lees dan op onze website wat u moet doen.
Heeft u niet meegewerkt aan de cursus of heeft u de cursus niet goed afgerond? Dan leest u op onze website wat u moet doen.

Goed om te weten

  • Zorg ervoor dat u op tijd aanwezig bent voor de cursus. Bent u te laat? Dan kan de trainer u de toegang tot de cursus weigeren.
  • Drink geen alcohol. Nuchter op de cursus verschijnen lijkt logisch en makkelijk, maar let erop dat alcohol langer in uw bloed zit dan u denkt. Alcohol van de vorige avond kan nog aanwezig zijn. Merkt de trainer een alcohollucht op? Dan kan hij u de toegang tot de cursus weigeren.
  • Neem een geldig identiteitsbewijs mee naar de cursus. De trainer controleert aan het begin van de bijeenkomst uw identiteit. Als u zich niet kan identificeren, kan de trainer u de toegang tot de cursus weigeren.

Mocht u niet deelnemen aan de cursus door bovenstaande redenen? Dan verklaart het CBR uw rijbewijs ongeldig.

Meer informatie
Op onze website vindt u meer informatie over de cursus gedrag en verkeer.

feedback