Ik ben jonger dan 75 en heb geen groot rijbewijs

Bij het met "ja” beantwoorden van één of meer vragen van de Gezondheidsverklaring is soms een toelichting nodig van een arts. Als deze toelichting nodig is, dan ontvangt u hiervoor een bericht.

Op een papieren Gezondheidsverklaring kruist u zelf aan hoe u bericht wil ontvangen. Als u heeft aangekruist dat u digitaal bericht wil ontvangen, krijgt u dit bericht via Mijn CBR. U ontvangt een e-mail als het bericht klaar staat. Heeft u aangekruist dat u bericht per post wil ontvangen? Dan krijgt u van ons een brief. U kunt ook altijd op Mijn CBR uw brieven bekijken.

Als dit nodig is, print u de brief ‘Toelichting nodig bij Gezondheidsverklaring’ uit. U kiest zelf een arts uit en laat deze een aantekening plaatsen op de bijlage bij de ‘Toelichting nodig bij Gezondheidsverklaring'. Uit de aantekening van de arts moet de aard en ernst van de aandoening duidelijk worden. Het moet dus duidelijk zijn hoe het nu gaat met de aandoening en of u er voor wordt of in het verleden voor werd behandeld door een medisch specialist. Vervolgens stuurt u dit document naar het CBR, medische administratie, Postbus 1062, 2280 CB Rijswijk. Volg hiervoor de instructies in uw bericht.

In sommige gevallen is ook een aanvullend onderzoek door een medisch specialist nodig. U ontvangt hiervoor dan een verwijzing.

feedback