Ik ben jonger dan 75 en heb een groot rijbewijs.

Welke arts moet de aantekening plaatsen op de Gezondheidsverklaring (Eigen verklaring)?
Voor uw vrachtauto- en busrijbewijs gaat u, tot uw 75e, naar een bedrijfsarts of een arts van een gecertificeerde arbodienst. Deze arts vult uw Keuringsverslag in.
Na het indienen van uw Gezondheidsverklaring, krijgt u via Mijn CBR een bericht met het verzoek het keuringsverslag te laten invullen. Dit kan maximaal 3 weken duren. U ontvangt naast het keuringsverslag ook eventuele andere formulieren die u moet laten invullen door een arts. Heeft u op uw papieren Gezondheidsverklaring aangegeven dat u per post reactie wil? Dan ontvangt u het keuringsverslag per post.

Een toelichting op uw Gezondheidsverklaring (Eigen verklaring):
Bij het met "ja” beantwoorden van één of meer vragen van de Gezondheidsverklaring is er  naast het Keuringsverslag óók een toelichting van een arts nodig bij de vragen die u met 'ja' heeft beantwoord. Hiervoor ontvangt u dan een vragenformulier. Heeft een papieren Gezondheidsverklaring gekocht? Dan vindt u ruimte voor een aantekening  van de arts op het formulier.
Uit de toelichting van de arts moet de aard en ernst van de aandoening duidelijk worden. Het moet dus duidelijk zijn hoe het nu gaat met de aandoening en of u er voor wordt of in het verleden voor werd behandeld door een medisch specialist. U kunt dit ook door de bedrijfsarts of arbo-arts laten invullen die uw Keuringsverslag invult. 
feedback