Ik ben het niet eens met de beslissing op bezwaar, kan ik nu nogmaals bezwaar maken?

Nee, als er een beslissing is genomen op een bezwaarschrift, kunt u niet nog een keer bezwaar indienen tegen hetzelfde besluit.

U kunt wel in beroep gaan bij de Rechtbank. Hiervoor moet u een beroepschrift versturen binnen 6 weken na het besluit op het bezwaar. Verstuurt u het beroep te laat? Dan kan de rechtbank besluiten uw beroep niet te behandelen.

Vermeld in het beroepschrift het volgende:

  • uw naam en adres;
  • de datum van uw beroepschrift;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (en zo mogelijk een kopie hiervan);
  • de gronden (redenen) van uw beroep.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank. Daarvoor heeft u DigiD nodig. Op deze website vindt u meer informatie over de voorwaarden.

U betaalt de rechtbank u voor het in behandeling nemen van uw beroepschrift. Dit heet griffierecht. Kijk voor meer informatie over het indienen van een beroepschrift op www.rechtspraak.nl.

Let op: terwijl het beroep in behandeling is, blijft het besluit in stand. Als uw rijbewijs ongeldig is verklaard, blijft uw rijbewijs dus ongeldig.

feedback