Ik ben een paar jaar in het buitenland geweest. Kan ik uitstel krijgen van mijn nascholing?

Nee, uitstel van de nascholingsplicht is niet mogelijk. Als u in een EU land bent geweest en daar nascholing heeft gevolgd, kunt u bij CCV de uren nascholing laten registreren. U dient in dit geval wel zelf bewijsmateriaal aan te leveren. Dit bewijsmateriaal moet tenminste een verklaring of certificaat bevatten van de daarvoor bevoegde autoriteit van dat EU land.

feedback