Ik ben bij een specialist geweest, wanneer hoor ik iets?

Het is op dit moment erg druk bij het CBR. Daardoor kan het beoordelen van uw rijgeschiktheid langer dan vier maanden duren. Wij proberen iedereen zo snel mogelijk te helpen, op een eerlijke manier. De mensen van wie het rijbewijs als eerste verloopt, helpen we ook het eerst. U moet dan wel uw Gezondheidsverklaring op tijd hebben ingevuld. In ieder geval 90 dagen voordat het rijbewijs verloopt. We kunnen helaas niet garanderen dat u op tijd duidelijkheid krijgt.

Wij hebben u verwezen naar een specialist. Wij adviseren u om navraag te doen bij uw specialist wanneer deze het rapport naar ons op heeft gestuurd. Zodra CBR het verslag of rapport heeft ontvangen, is dit binnen een week verwerkt in ons systeem.
Actuele ínformatie over wanneer u van het CBR een bericht ontvangt vindt u op Wanneer hoor ik iets van het CBR over mijn Gezondheidsverklaring


Valt u in de 75+ regeling, dan vindt u meer informatie over de termijn waarop u bericht ontvangt van het CBR op Rijden met een verlopen rijbewijs.

Het bericht kan een besluit zijn over uw rijgeschiktheid of een volgende verwijzing, bijvoorbeeld voor een rijtest.

Via Mijn CBR kunt op elk moment de status van uw aanvraag inzien. Met uw DigiD met SMS-code kunt u inloggen.

Beantwoordt dit uw vraag niet dan kunt u natuurlijk contact opnemen met Klantenservice via www.cbr.nl/contact


feedback