Hoe zijn de kosten van het onderzoek rijvaardigheid opgebouwd?

De kosten die u aan het CBR betaalt voor het onderzoek rijvaardigheid zijn als volgt opgebouwd:

Waar betaalt u voor?

Bedrag

Bedrag (bij beginnersregeling en na twee keer EMG*)

Opleggingskosten

€ 433,00

€ 433,00

Rijvaardigheidstoets

€ 251,50

€ 251,50

Planning, coördinatie en afronding onderzoek

-

€ 497,50

Totaal

€ 684,50

€ 1.182,00

* EMG: Cursus over gedrag en verkeer

De bedragen worden jaarlijks opnieuw berekend.

Nadat de politie een mededeling instuurt, start er een proces bij het CBR. In dit proces wordt besloten of u een cursus of onderzoek moet doen. De opleggingskosten die u betaalt, zijn voor de kosten van dit proces. Hieronder ziet u waar deze kosten uit bestaan:

Kostenopbouw besluit onderzoek rijvaardigheid

Kosten administratief, juridisch en medisch personeel om te komen tot het besluit

Personele kosten afdeling Bezwaar en beroep

Kosten klantenservice

Kosten management en overhead

Kosten ondersteunende diensten zoals klachtafhandeling, huisvesting, ICT, financiële administratie, etc.


Kosten tweede onderzoek rijvaardigheid
U kunt een tweede onderzoek doen als u uw eerste onderzoek rijvaardigheid niet gehaald heeft. U betaalt dan de kosten voor een tweede onderzoek. Deze kosten zijn voor iedereen gelijk:

Waar betaalt u voor?

Bedrag

Rijvaardigheidstoets

€ 251,50

Planning, coördinatie en afronding onderzoek

€ 497,50

Totaal

€ 749,00