Hoe zijn de kosten van het onderzoek rijvaardigheid opgebouwd?

Hoe zijn de kosten van het onderzoek rijvaardigheid opgebouwd

De kosten die u aan het CBR betaalt voor het onderzoek rijvaardigheid zijn als volgt opgebouwd:

Waar betaalt u voor?

Bedrag

Bedrag (bij beginnersregeling en na twee keer EMG*)

Opleggingskosten

€ 433

€ 433

Rijvaardigheidstoets

€ 245

€ 240

Planning, coördinatie en afronding onderzoek

-

€ 490

Totaal

€ 678

€ 1.163

* EMG: Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

De opleggingskosten die het CBR in rekening brengt, zijn kosten voor het (administratieve) proces dat opgestart wordt na ontvangst van een mededeling van de politie. Hieruit volgt een besluit tot het opleggen van een cursus of onderzoek. Alle handelingen die in deze fase door het CBR worden uitgevoerd (door administratieve medewerkers, juristen en medisch adviseurs) vormen de grondslag voor de hoogte van deze kosten. Hieronder vindt u een specificatie van de kosten voor het opleggen van het besluit.Kostenopbouw besluit onderzoek rijvaardigheid

Bedrag

Bedrag (bij beginnersregeling en na twee keer EMG*)

Kosten administratief, juridisch en medisch personeel om te komen tot het besluit

€ 35

€ 35

Personele kosten afdeling Bezwaar en beroep

€ 174

€ 174

Kosten klantenservice

€ 34

€ 34

Kosten management en overhead

€ 48

€ 48

Kosten ondersteunende diensten zoals klachtafhandeling, huisvesting, ICT, financiële administratie, etc.

€ 142

€ 142

Subtotaal

€ 433

€ 433


feedback