Hoe zijn de kosten van het onderzoek alcohol of drugs opgebouwd?

De kosten voor het onderzoek zijn als volgt opgebouwd:

Waar betaalt u voor?

Kosten Onderzoek Alcohol

Kosten Onderzoek Drugs

Opleggingskosten

€ 433

€ 433

Uitvoering van het onderzoek

€ 513

€ 513

Planning, coördinatie en afronding onderzoek

€ 351

€ 351

Totaal

€ 1.297

€ 1.297


De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

De opleggingskosten die het CBR in rekening brengt, zijn de kosten die worden gemaakt in het administratieve proces dat opgestart wordt na de ontvangst van een mededeling van de politie. Dit proces mondt uit in een besluit tot het opleggen van een cursus of onderzoek. Alle handelingen die in deze fase van de vorderingsprocedure worden uitgevoerd (door zowel administratieve medewerkers als ook juristen en medisch adviseurs) vormen de grondslag voor de hoogte van deze kosten. Hieronder vindt u een specificatie van de opleggingskosten.

Kostenopbouw besluit

Bedrag Onderzoek Alcohol

Bedrag Onderzoek Drugs

Kosten administratief, juridisch en medisch personeel om te komen tot het besluit

€ 69

€ 62

Personele kosten productmanagement/productontwikkeling van het product

€ 3

€ 3

Personele kosten bezwaar en beroep

€ 57

€ 51

Kosten klantenservice

€ 39

€ 36

Kosten management en overhead divisie Rijgeschiktheid

€ 66

€ 60

Kosten ondersteunende diensten zoals klachtafhandeling, huisvesting, ICT, financiële administratie, etc.

€ 199

€ 221

Subtotaal

€ 433

€ 433


feedback