Hoe zijn de kosten van het onderzoek alcohol of drugs opgebouwd?

De kosten voor het onderzoek alcohol of drugs zijn op de volgende manier opgebouwd:

Waar betaalt u voor?

Kosten Onderzoek Alcohol

Kosten Onderzoek Drugs

Opleggingskosten

€ 433,00

€ 433,00

Uitvoering van het onderzoek

€ 507,00

€ 507,00

Planning, coördinatie en afronding onderzoek

€ 375,00

€ 375,00

Totaal

€ 1.315,00

€ 1.315,00


De bedragen worden jaarlijks opnieuw berekend.

Nadat de politie een mededeling instuurt, start er een proces bij het CBR. In dit proces wordt besloten of u een cursus of onderzoek moet doen. De opleggingskosten die u betaalt, zijn voor de kosten van dit proces. Hieronder ziet u waar deze kosten uit bestaan:

Kostenopbouw besluit

Kosten administratief, juridisch en medisch personeel om te komen tot het besluit

Personele kosten productmanagement/productontwikkeling van het product

Personele kosten bezwaar en beroep

Kosten klantenservice

Kosten management en overhead divisie Rijgeschiktheid

Kosten ondersteunende diensten zoals klachtafhandeling, huisvesting, ICT, financiële administratie, etc.


Kosten tweede onderzoek alcohol of drugs
U kunt een tweede onderzoek doen als u het niet eens bent met de uitkomst van uw onderzoek alcohol of drugs. U betaalt dan de kosten voor een tweede onderzoek:

Waar betaalt u voor?

Uitvoering van het onderzoek

Planning, coördinatie en afronding onderzoek


Kosten bloedonderzoek
De kosten van het bloedonderzoek zijn al inbegrepen in de kosten voor het uitvoeren van het onderzoek die u aan het CBR betaald. Krijgt u toch een rekening van het bloedonderzoek? Dan kunt u de originele rekening naar ons toesturen. Dit kan per post of per e-mail.

Per post: stuur uw originele rekening naar het volgende postadres:

CBR
Divisie Rijgeschiktheid, afdeling Mededelingen
Postbus 3012
2280 GA  RIJSWIJK

Per e-mail: stuur een duidelijke scan van uw originele rekening naar rijgeschiktheid.mededelingen@cbr.nl

Vervolg
Wij beoordelen de rekening en betalen deze voor u. De enige uitzondering hierop is als u zelf ergens anders gaat bloedprikken dan aangegeven is door ons of door uw specialist. U loopt dan het risico dat u de kosten wel zelf moet betalen. Als dit zo is, dan krijgt u hierover binnen 5 werkdagen bericht.

Meer informatie
Bloed en urineonderzoek: kies het juiste laboratorium