Hoe zijn de kosten van het medisch onderzoek opgebouwd?

De opleggingskosten die u aan het CBR betaalt voor het medisch onderzoek zijn € 433,00. Dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw berekend.

Nadat de politie een mededeling instuurt, start er een proces bij het CBR. In dit proces wordt besloten of u een cursus of onderzoek moet doen. De opleggingskosten die u betaalt, zijn voor de kosten van dit proces. Hieronder ziet u waar deze kosten uit bestaan:

Kostenopbouw besluit medisch onderzoek

Kosten administratief, juridisch en medisch personeel om te komen tot het besluit

Personele kosten afdeling Bezwaar en beroep

Kosten klantenservice

Kosten management en overhead

Kosten ondersteunende diensten, zoals klachtafhandeling, huisvesting, ICT, financiële administratie, etc.

Overige kosten
Naast de kosten die u aan het CBR betaalt moet u een medisch onderzoek doen bij één of meer specialisten. Deze kosten betaalt u rechtstreeks aan de specialist. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) bepaalt de tarieven van specialisten.

Kosten 2e medisch onderzoek
U kunt een 2e onderzoek doen als u het niet eens bent met de uitkomst van uw medisch onderzoek. De kosten voor het uitvoeren van het 2e onderzoek bedragen € 521,00.

Overige kosten 2e medisch onderzoek
Naast de kosten die u aan het CBR betaalt moet u een medisch onderzoek doen bij één of meer specialisten. Deze kosten betaalt u rechtstreeks aan de specialist. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) bepaalt de tarieven van specialisten.

feedback