Hoe zijn de kosten van het medisch onderzoek opgebouwd?

De kosten die u aan het CBR betaalt voor het medisch onderzoek zijn als volgt opgebouwd:

Waar betaalt u voor?

Bedrag

Opleggingskosten

€ 433

Totaal

€ 433


De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.


De opleggingskosten die het CBR in rekening brengt, zijn kosten voor het (administratieve) proces dat opgestart wordt na de ontvangst van een mededeling van de politie. Hieruit volgt een besluit tot het opleggen van een cursus of onderzoek. Alle handelingen die in deze fase door het CBR worden uitgevoerd (door administratieve medewerkers, juristen en medisch adviseurs) vormen de grondslag voor de hoogte van deze kosten. Hieronder vindt u een specificatie van de kosten voor het opleggen van het besluit.


Kostenopbouw besluit medisch onderzoek

Bedrag

Kosten administratief, juridisch en medisch personeel om te komen tot het besluit

€ 36

Personele kosten afdeling Bezwaar en beroep

€ 113

Kosten klantenservice

€ 26

Kosten management en overhead

€ 58

Kosten ondersteunende diensten, zoals klachtafhandeling, huisvesting, ICT, financiële administratie, etc.

€ 200

Subtotaal

€ 433
feedback