Hoe zijn de kosten van de cursussen opgebouwd?

De kosten voor de cursussen bestaan uit 3 onderdelen: opleggingskosten, uitvoeringskosten en kosten voor de planning, coördinatie en afronding van de cursus. In dit overzicht ziet u per cursus wat de kosten zijn:

Opleggingskosten

Uitvoering van de cursus

Planning, coördinatie en afronding cursus

Totaal

Korte cursus over alcohol en verkeer (LEMA)

€ 433,00

€ 125,00

€ 133,00

€ 691,00

Cursus over alcohol en verkeer (EMA)

€ 433,00

€ 428,00

€ 238,00

€ 1099,00

Cursus over drugs en verkeer (EMD)

€ 433,00

€ 215,00

€ 451,00

€ 1099,00

Korte cursus over gedrag en verkeer (LEMG)

€ 433,00

€ 284,00

€ 126,00

€ 843,00

Cursus over gedrag en verkeer (EMG)

€ 433,00

€ 443,00

€ 409,00

€ 1285,00Wat houden de opleggingskosten in?
De opleggingskosten zijn de kosten die wij maken in het proces nadat de politie een mededeling naar ons doorstuurt. Dit proces leidt tot het opleggen van een cursus of onderzoek. Hier vallen alle kosten onder die bijvoorbeeld gemaakt worden door administratieve medewerkers, juristen en medisch adviseurs. Hieronder ziet u wat hierbij hoort:

Kostenopbouw besluit

Kosten administratief, juridisch en medisch personeel om te komen tot het besluit

Personele kosten productmanagement/productontwikkeling van het product

Personele kosten bezwaar en beroep

Kosten klantenservice

Kosten management en overhead divisie Rijgeschiktheid

Kosten ondersteunende diensten zoals klachtafhandeling, huisvesting, ICT, financiële administratie, etc.Goed om te weten

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.