Hoe zijn de kosten van de cursus over gedrag en verkeer (EMG) opgebouwd?

De kosten voor de cursus over over gedrag en verkeer in het verkeer (EMG) zijn als volgt opgebouwd:

Waar betaalt u voor?

Kosten

Opleggingskosten

€ 433

Uitvoering van de cursus

€ 411

Planning, coördinatie en afronding cursus

€ 423

Totaal

€ 1.267


De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

De opleggingskosten die het CBR in rekening brengt, zijn de kosten die worden gemaakt in het administratieve proces dat opgestart wordt na de ontvangst van een mededeling van de politie. Dit proces mondt uit in een besluit tot het opleggen van een maatregel of onderzoek. Alle handelingen die in deze fase van de mededelingenprocedure worden uitgevoerd (door zowel administratieve medewerkers als ook juristen en medisch adviseurs) vormen de grondslag voor de hoogte van deze kosten. Hieronder vindt u een specificatie van de opleggingskosten.

Kostenopbouw besluit

Bedrag

Kosten administratief, juridisch en medisch personeel om te komen tot het besluit

€ 45

Personele kosten productmanagement/productontwikkeling van het product

€ 6

Personele kosten bezwaar en beroep

€ 79

Kosten klantenservice

€ 20

Kosten management en overhead divisie Rijgeschiktheid

€ 49

Kosten ondersteunende diensten zoals klachtafhandeling, huisvesting, ICT, financiële administratie, etc.

€ 234

Subtotaal

€ 433

feedback