Hoe wordt de nieuwe einddatum van mijn code 95 berekend als ik niet voor 1 december 2020 nascholing heb gevolgd?

In het register is uw code 95 per 1 december 2020 beëindigd. U moet zo snel mogelijk de nascholing afronden en uiterlijk vóór 1 januari 2021 bij uw gemeente een nieuw rijbewijs aanvragen. Doet u dat niet? Dan mag u vanaf 1 januari 2021 niet langer beroepsmatig rijden in een vrachtauto of bus.  

Hoe wordt in deze situatie mijn einddatum code 95 berekend?
Omdat u de nascholing niet vóór 1 december 2020 heeft afgerond, is uw code 95 per 1 december 2020 verlopen. U moet dit zo snel mogelijk doen. Gaat u binnen een half jaar na het afronden van de nascholing naar uw gemeente? Dan wordt de datum waarop uw nieuwe rijbewijs wordt afgegeven als beginpunt genomen. Hier wordt vijf jaar bij opgeteld. Wacht u meer dan een half jaar? Dan wordt de datum waarop u de nascholing heeft afgerond als beginpunt genomen en wordt hier vijf jaar bij opgeteld.  

Voorbeeld 1: U rondt de nascholing af op 12 december 2020. U gaat op 20 december 2020 naar de gemeente. Uw nieuwe code 95 einddatum wordt 20 december 2025.  
Voorbeeld 2: U rondt de nascholing af op 12 december 2020. U gaat op 1 augustus 2021 naar de gemeente. Uw nieuwe code 95 einddatum wordt 12 december 2025. Let op: vanaf 1 januari 2021 mag u niet meer beroepsmatig rijden in een vrachtauto of bus.

feedback