Hoe weet ik of een cursus telt voor de nascholing?

Hiervoor kijkt u op het overzicht van gecertificeerde nascholingscursussen theorie of praktijk. Een cursus kan namelijk pas meetellen voor de nascholing als de opleider is erkend en de cursus is gecertificeerd door CCV.
Praktijktrainingen worden aangegeven door een V of W en theoriecursussen door een N of U.

feedback