Hoe weet ik of een cursus telt voor de nascholing?

De uren van de gevolgde nascholingscursussen tellen alleen mee als:

  • de nascholingscursus door het CBR is gecertificeerd;
  • de gevolgde uren door uw opleider bij het CBR geregistreerd zijn en;
  • de keuze van de cursussen voldoet aan de normen voor variatie in de 35 uur nascholing.

Zeg bij het plannen van de cursus bij de opleider dat u de cursus wilt laten meetellen voor uw nascholingsuren. Uw opleider meldt u dan aan bij het CBR en houdt bij of u tijden de hele cursus aanwezig bent.

Goed om te weten
Controleer na 5 werkdagen op Mijn CBR of de door u gevolgde nascholingscursus geregistreerd is. Staat uw cursus er niet tussen? Neem dan contact op met uw opleider.

Meer informatie
Waar kan ik een nascholingscursus code 95 volgen?
Code 95: meer dan een verplicht nummer