Hoe vraag ik het geld voor mijn praktijkexamen terug?

Bij bijzondere omstandigheden kun je het praktijkexamengeld terugvragen. Je dient de aanvraag in via Mijn CBR vanaf de dag ná de examendatum en binnen 14 dagen na de examendatum. Volg de stappen om een aanvraag in te dienen.

Geld terugvragen

 1. Log in op Mijn CBR.
 2. Klik op Nu aanvragen.
 3. Ga naar Examengeld terugvragen.
 4. Volg de stappen.Stuur je bewijsstukken mee.
  • Het bestand moet een jpg, jpeg of PDF zijn
  • Het mag maximaal 5 MB groot zijn
  • Je kunt maximaal 2 bestanden uploaden
 5. Je vindt de status van het verzoek in Mijn CBR. Ook ontvang je statusupdates per e-mail.

Geen DigiD?
Dan stuur je binnen 14 dagen na de examendatum het ondertekende restitutieformulier 'Terugvragen examengeld Praktijkexamen' naar ons op, samen met een bewijsstuk.

Weet je al voor het examen dat je niet kan komen? Geef dit dan aan in het restitutieformulier. Onderteken het formulier en stuur het samen met een bewijsstuk per post naar ons op. Ontvangen wij jouw formulier uiterlijk de dag voor je praktijkexamendatum? Dan annuleren wij je examen kosteloos, als je aanvraag wordt goedgekeurd.

Wat zijn bijzondere omstandigheden?

 • Medische reden
  Als je ziek bent, moet je een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van de doktersverklaring of de ziekenhuisopname. Wil je arts geen verklaring meegeven? Volg dan onderstaande stappen:
  1. Ga naar de website van de KNMG.
  2. Onderaan deze pagina download je het bestand 'Waarom mag uw eigen arts geen geneeskundige verklaring afgeven?'
  3. Laat je arts dit document ondertekenen of bestempelen. Dit document zien wij als bewijsstuk.
  4. Stuur het document samen met het restitutieformulier per post naar ons op.

 • Overlijden
  Bij het overlijden van 1 van je ouders of schoonouders, partner, kind, broer of zus. Het examen viel in de periode tussen het overlijden en de begrafenis of crematie.
  Of bij het overlijden van zwager of schoonzus, grootouder of kleinkind. Het examen viel op de dag van overlijden of op de dag van de begrafenis of crematie.
  Je moet een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van de overlijdensadvertentie of rouwkaart.

 • Gedetacheerd
  Je wordt als militair op korte termijn gedetacheerd. Je moet een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van je oproep voor detachering of een verklaring van je commandant.

 • Geboorte
  Bij de geboorte van je kind op de dag vóór het examen of de dag van het examen. Je moet een bewijsstuk meesturen. Bijvoorbeeld een kopie van het geboortekaartje.

De vergoeding
Is de aanvraag goedgekeurd? We betalen binnen 2 weken het geld terug aan de rijopleider. Het CBR vergoedt alleen het examengeld met aftrek van administratiekosten. Andere kosten niet.

feedback