Hoe verleng ik mijn ADR-basiscertificaat?

Om in het bezit te blijven van een geldig ADR-certificaat bent u verplicht elke 5 jaar uw certificaat te verlengen. Het is strafbaar om te rijden met een verlopen ADR-certificaat.

U doet altijd een verlengingsexamen voor het ADR-basiscertificaat. Wilt u uw specialisatie verlengen? Dan doet u hier een apart examen ADRTV, ADR1V of ADR7V voor.

Verlengen certificaat ADR basis (ADRBV)
Om uw ADR-basiscertificaat te verlengen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U moet een opleiding hebben gevolgd bij een door het CBR goedgekeurde opleider.
  2. U moet in het bezit zijn van een geldig ADR-certificaat. Deze mag niet verlopen zijn. Is uw certificaat al verlopen? Dan moet u opnieuw het initiële examen ADR Basis doen en niet het verlengingsexamen. Het is strafbaar om te rijden met een verlopen ADR-basiscertificaat.
  3. U moet binnen 1 jaar vóór de vervaldatum van uw ADR-basiscertificaat slagen voor het verlengingsexamen.
  4. U moet het Aanvraagformulier Certificaat ADR invullen en per post versturen.

Verlengen certificaat specialisatie ADRTV, ADR1V of ADR7V
Om in het bezit te blijven van een geldig ADR-certificaat met specialisatie (ADRTV: vervoer in tanks, ADR1V: vervoer klasse 1 of ADR7V: vervoer klasse 7) bent u verplicht elke 5 jaar uw certificaat te verlengen. U moet hiervoor 2 verlengingsexamens doen: voor uw basiscertificaat en voor de specialisatie.

Om uw ADR-certificaat met specialisatie te verlengen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Voordat u het verlengingsexamen mag doen moet u een opleiding hebben gevolgd bij een door het CBR goedgekeurde opleider.
  2. Om het verlengingsexamen te mogen doen, moet u in het bezit zijn van een geldig ADR-certificaat met de specialisatie. Deze mag niet verlopen zijn.
  3. Om uw ADR-certificaat te verlengen moet u binnen 1 jaar vóór de vervaldatum van uw ADR-certificaat slagen voor het verlengingsexamen.
  4. Om het ADR-certificaat te krijgen moet u het Aanvraagformulier Certificaat ADR invullen en per post versturen.

Hoe lang is mijn verklaring geldig nadat ik verlengd heb?
Doet u de opleiding en het examen in het jaar voor het verlopen van uw certificaat? Dan wordt de einddatum van uw huidige certificaat met 5 jaar verlengd.

Doet u de opleiding en het examen eerder dan in het laatste jaar voor het verlopen van uw certificaat? Dan gaat de geldigheidsduur van 5 jaar in op het moment dat u uw examen behaald.

Wat moet ik doen als mijn ADR-certificaat is verlopen?

Als uw ADR-certificaat is verlopen moet u opnieuw de initiële examens ADR basis en specialisaties doen. U doet geen verlengingsexamens.

feedback