Hoe reserveer ik een theorie-examen met tolk?

Please see English translation below.

Je kunt het theorie-examen met tolk reserveren op twee manieren:

  • via je rij-opleider;
  • op Mijn CBR via de optie 'Theorie-examen auto met tolk'.

Als jouw examen is gereserveerd, reserveer je een tolk via HearHear. Hiervoor moet je kosten betalen aan HearHear. Op onze website lees je hoe je dit doet. Reserveer een tolk minimaal 2 weken voordat je examen plaatsvindt. HearHear bepaalt welke tolk bij jouw theorie-examen aanwezig is. Zo zorgen wij ervoor dat alle vertalingen kloppen en betrouwbaar zijn. Het is niet toegestaan om een eigen tolk mee te nemen. Heb je 2 weken voor de examendatum nog geen tolk geboekt? Dan kan je theorie-examen niet doorgaan. Je moet dan een nieuwe datum reserveren via Mijn CBR of via jouw opleider, als die voor jou gereserveerd had.

Hoe reserveer ik een examen met gebarentolk?
Als je slechthorend of doof bent, reserveer dan een individueel begeleid theorie-examen.

Meer informatie
Wat is een theorie-examen met tolk?
Kan ik het theorie-examen in een andere taal doen?

English translation.

How can I book the theory test with an interpreter?
You can book the theory test with an interpreter in two ways:

  • via your driving instructor;
  • on Mijn CBR via the option 'Theory test for car drivers with an interpreter'.

As soon as your test is booked you can book an interpreter via HearHear. HearHear charges a fee for this. Book the interpreter at least 2 weeks before your test takes place. HearHear decides which interpreter is present at your exam so we can make sure that all translations are correct and reliable. You are not allowed to bring your own interpreter. If you did not book an interpreter at least 2 weeks before your exam then your exam cannot take place. You must reserve a new date via My CBR or via your driving instructor if they did the booking for you.


How do I book an exam with a sign language interpreter?
Do you need a sign language interpreter? Please book an individually supervised test.

More information
What is a theory exam with an interpreter?
Can I take the theory exam in another language?