Hoe regelt CCV dat een Nederlandse chauffeur die naar het buitenland verhuist zijn nascholing kan “meenemen”?

CCV kan op aanvraag een certificaat opstellen waarmee de chauffeur kan aantonen dat hij in Nederland nascholing heeft gevolgd. CCV adviseert voorafgaand aan de verhuizing om na te gaan bij de daarvoor bevoegde autoriteit van het EU land te controleren of ze dit certificaat accepteren. Let op: In sommige landen is het niet mogelijk om losse cursussen te laten registreren, informatie hierover is te verkrijgen in het betreffende land. Daarom adviseert CCV om de gehele 35 uur nascholing in Nederland te volgen.

CCV brengt per certificaat een bedrag in rekening. Gegevens over de betaling en aanvraag vindt u in de toelichting van het aanvraagformulier.

Download hier het aanvraagformulier.

feedback