Hoe moet ik mijn vaartijd aantonen?

Het dienstboekje moet periodiek worden afgetekend door de SAB te Rotterdam, eventueel onder overlegging van het tevens verplichte vaartijdenboek. Op verzoek verstrekt SAB aan de hand van het afgetekende dienstboekje een verklaring van vaartijd waar u uw vaartijd bij CCV mee kunt aantonen.

feedback