Hoe lang is mijn rijbewijs geldig?

Uw rijbewijs is meestal 10 jaar geldig. Deze geldigheid gaat in de meeste gevallen in vanaf de dag dat u uw rijbewijs aanvraagt bij de gemeente. Er zijn een aantal uitzonderingen:

Ik heb een medische situatie
Door uw medische situatie kan het zijn dat uw rijbewijs minder dan 10 jaar geldig is. Uw rijbewijs is dan 1, 3, of 5 jaar geldig. Daarna moet u een Gezondheidsverklaring indienen en beoordelen we uw medische situatie opnieuw. Dit doen we om zeker te weten dat u nog veilig kunt rijden. In uw besluitbrief staat duidelijk wat voor u geldt. Deze kunt u bekijken op Mijn CBR.

Wij proberen de geldigheid van uw verlengde rijbewijs aan te laten sluiten op de verloopdatum van uw huidige rijbewijs. De einddatum van uw nieuwe rijbewijs staat in uw besluitbrief.

Ik heb een groot rijbewijs
Een rijbewijs voor de categorieën C(1), C(1)E, D(1) en/of D(1)E noemen we een groot rijbewijs. Dit rijbewijs is altijd maximaal 5 jaar geldig. Deze geldigheid gaat in vanaf de dag dat u uw vernieuwde rijbewijs aanvraagt bij de gemeente.

Ik ben ouder dan 65 jaar
Ook uw leeftijd kan de reden zijn dat uw rijbewijs korter geldig is dan 10 jaar:

  • Bent u tussen de 65 en 70 jaar? Dan is uw rijbewijs maximaal geldig tot uw 75e verjaardag.
  • Bent u ouder dan 70? Dan is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig. Deze geldigheid gaat in vanaf de dag dat u uw vernieuwde rijbewijs aanvraagt bij de gemeente.

Uw gemeente kan u bij het aanvragen van uw rijbewijs meer vertellen over hoe lang deze geldig is. Uw rijbewijs kan minder lang geldig zijn als u een medische situatie heeft.

Ik ben een jaar gestopt met alcohol- of drugsmisbruik.
Als u weer een geldig rijbewijs krijgt na uw recidiefvrije periode van 1 jaar na alcohol- of drugsmisbruik, is uw rijbewijs meestal 1 jaar geldig. Daarna wordt uw gezondheid opnieuw beoordeeld. Is alles in orde? Dan is uw rijbewijs daarna 3 jaar geldig. Als er na die 3 jaar nog steeds geen alcohol- en/of drugsmisbruik is, kunt u voor langere tijd goedgekeurd worden.

Kan de geldigheid per voertuig verschillen?
Ja, per voertuig kan de geldigheid van het rijbewijs verschillen. Zo kan het zijn dat uw bromfietsrijbewijs (AM) 10 jaar geldig is, maar uw autorijbewijs (B) maar 5 jaar. Dit komt omdat we voor de bromfiets uw gezondheid niet hoeven te beoordelen, maar voor de auto wel. Hoe lang het rijbewijs voor elk voertuig geldig is, ziet u terug op de achterkant van uw rijbewijs achter de letter die het voertuig aanduidt. De geldigheidsdatum op de voorkant van uw rijbewijs, staat voor de categorie die het langst geldig is.

U moet voor het voertuig waarmee u wilt rijden een geldig rijbewijs hebben. Is het rijbewijs niet meer geldig voor een bepaald voertuig? Dan is dat niet erg, zo lang u maar niet in dat voertuig rijdt.

Bijvoorbeeld: Op uw rijbewijs is uw vrachtautorijbewijs (C) verlopen, maar uw autorijbewijs (B) is nog geldig. U mag dan wel met de auto rijden, maar niet met de vrachtauto.

Meer informatie
Ik heb een besluit gekregen op mijn Gezondheidsverklaring. Hoe lang heb ik nu de tijd om mijn rijbewijs te verlengen?
Ik heb een besluit gekregen op mijn Gezondheidsverklaring. Hoe lang heb ik nu de tijd om mijn praktijkexamen te doen?
Ik heb mijn rijbewijs gekregen voor een kortere tijd. Moet ik voor de vernieuwing van mijn rijbewijs opnieuw gekeurd worden?

feedback