Hoe lang is de certificering van mijn cursus geldig?

Uw certificering is in principe vijf jaar geldig. CCV behoudt zich het recht voor om de certificering eerder in te trekken, indien er bijvoorbeeld tijdens de steekproeven reden voor blijkt.

feedback