Hoe krijg ik weer een geldig rijbewijs als het ongeldig is verklaard door een cursus over drugs en verkeer (EMD)

U moet alsnog deelnemen aan de cursus om weer een geldig rijbewijs te krijgen. Dit kan tot 3 jaar na de datum waarop uw rijbewijs ongeldig is verklaard.

Hoe kan ik alsnog deelnemen aan de cursus?

  1. Heeft u de opleggingskosten niet betaald? Betaal dan eerst de opleggingskosten van de cursus.
  2. Vertel het CBR dat u toch nog deel wilt nemen aan de cursus. Neem contact op met de Klantenservice, vul een contactformulier in of stuur een brief naar:
    • CBR, divisie Rijgeschiktheid, Postbus 3012, 2280 GA Rijswijk
  3. U krijgt een factuur voor de nieuwe cursus. U kunt hier geen betalingsregeling voor aanvragen.
  4. Betaal de factuur. Heeft u de betaalbevestiging ontvangen? Plan dan via Mijn CBR de cursus in.
  5. Heeft u de cursus goed afgerond? Dan kunt u bij de gemeente een nieuw rijbewijs aanvragen. Dit kan nadat u uw ongeldig verklaarde rijbewijs naar het CBR heeft gestuurd.


Niet binnen 3 jaar meegewerkt aan de cursus?

Heeft u 3 jaar nadat uw rijbewijs ongeldig is verklaard nog niet meegewerkt aan de cursus? Maar wilt u toch weer een geldig rijbewijs? Dan kunt u online een Gezondheidsverklaring indienen via Mijn CBR. We gaan dan opnieuw uw rijgeschiktheid beoordelen. Daarna beslissen we of u geschikt bent om te rijden en een geldig rijbewijs krijgt.

feedback