Hoe kan ik een suggestie of klacht aan het CBR doorgeven?

Wij bieden graag een goede service. Feedback is dan ook van harte welkom. Heeft u een opmerking of suggestie waarmee wij onze service kunnen verbeteren? Neem dan contact met ons op.  
 
Klacht indienen 
U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over de manier waarop u door het CBR bent behandeld. Hiermee helpt u ons om onze dienstverlening te verbeteren. Alles over de klachtenprocedure leest u op onze website. U kunt uw klacht op 3 verschillende manieren indienen:  

  1. Digitaal via het digitale klachtenformulier. Dit formulier kunt u invullen en rechtstreeks mailen aan het klachtenmeldpunt van het CBR.  
  2. Schriftelijk door uw brief of uitgeprinte klachtenformulier op te sturen naar: 
    CBR, afdeling Juridische zaken 
    Postbus 5301 
    2280 HH Rijswijk 
  3. Telefonisch via onze Klantenservice. Een medewerker van het CBR vult dan samen met u het digitale klachtenformulier in en zorgt ervoor dat uw klacht op de juiste plaats terecht komt. U kunt onze klantenservice bereiken via telefoonnummer 088 227 77 00. 

Voor een snelle behandeling van de klacht is het belangrijk dat u een telefoonnummer invult waarop u overdag bereikbaar bent. 

Geeft u een klacht door voor iemand anders?   
De persoon waarvoor u een klacht doorgeeft, moet dan een machtigingsformulier invullen. Zonder machtiging wordt uw klacht niet behandeld. 

Kan ik een klacht over een keurende arts doorgeven aan het CBR? 
Het CBR neemt uw klacht over een keurend arts in behandeling als wij u naar deze arts hebben verwezen in de Gezondheidsverklaringsprocedure en/of de mededelingenprocedure. Heeft u zelf een arts gekozen? Dan neemt het CBR geen klachten in behandeling. Wij zijn namelijk niet betrokken geweest bij uw keuze voor deze arts. U kunt uw klacht dan aan de arts zelf doorgeven. 

Wanneer krijg ik een reactie op mijn klacht? 
U krijgt binnen 5 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht. De klachtbehandelaar neemt binnen 6 weken telefonisch contact met u op om de klacht en de resultaten van het klachtonderzoek te bespreken. Deze periode kan met 4 weken worden verlengd. Hierover ontvangt u dan een brief.   
Deze termijnen kunt u teruglezen in de Algemene wet bestuursrecht.

feedback