Hoe kan ik een klacht bij het CBR indienen?

 

U kunt uw klacht mondeling, digitaal of schriftelijk indienen.

Op de website van het CBR staat het digitale klachtenformulier. Dit formulier kunt u invullen en rechtstreeks mailen aan het klachtenmeldpunt van het CBR. U kunt ook een brief aan ons sturen. Het adres is:

CBR, afdeling Juridische zaken, Postbus 5301, 2280 HH Rijswijk

Natuurlijk kunt u uw klacht ook mondeling indienen. Een medewerker van het CBR vult dan samen met u het digitale klachtenformulier in en zorgt ervoor dat uw klacht op de juiste plaats terecht komt. U kunt onze klantenservice bereiken via telefoonnummer 088 227 77 00.

Telefoonnummer
Voor een snelle behandeling van uw klacht is het belangrijk dat u een telefoonnummer aangeeft waarop u overdag bereikbaar bent.


  • Klaagt u voor iemand anders?
  • Klaagt u voor iemand anders? Laat deze persoon dan een machtigingsformulier invullen. Het machtigingsformulier treft u aan op de website (www.cbr.nl/machtiging). Zonder machtiging mogen wij geen privacygevoelige informatie met derden bespreken en kunnen wij een klacht niet inhoudelijk behandelen.

 

 

feedback