Hoe is de prijs van een Gezondheidsverklaring opgebouwd?

De prijs van de Gezondheidsverklaring bestaat uit alle kosten die het CBR maakt voor de beoordeling van de rijgeschiktheid, zoals:

  • de beoordeling van de rijgeschiktheid door een CBR-arts;
  • het doen van een rijtest;
  • advies over aanpassingen aan je auto;
  • het behandelen van bezwaar op een besluit;
  • het beheer en onderhoud van onze systemen.


De totale kosten die wij maken voor de Gezondheidsverklaringsprocedure delen wij door het aantal ingestuurde Gezondheidsverklaringen. Daaruit komt de prijs die betaald moet worden voor de Gezondheidsverklaring. We maken hier geen winst op.

De actuele prijs van een Gezondheidsverklaring staat in de brochure Tarieven.

Waarom betaalt iedereen dezelfde prijs?
Iedereen die een rijbewijs wil halen moet een Gezondheidsverklaring indienen. Dit moet soms ook als u uw rijbewijs wilt behouden. Jongeren zonder medische situatie ontvangen vaak meteen bericht dat zij rijgeschikt zijn. Voor anderen kan de aanvraag langer duren, bijvoorbeeld omdat zij één of meerdere specialisten moet bezoeken.

Net als bij een zorgverzekering werken wij volgens het ‘solidariteitsbeginsel'. Of de beoordeling nou lang of kort duurt, iedereen betaalt voor de Gezondheidsverklaring hetzelfde bedrag. Dit doen we zodat het voor iedereen betaalbaar blijft.

Aan welke kosten moet ik nog meer denken?
Soms is extra informatie nodig en moet u naar een arts of specialist. Deze kosten betaalt u zelf. De Nederlandse Zorgautoriteit bepaalt de maximale prijs van een keuring door een specialist.

Moet u een rijtest doen? Hiervoor hoeft u geen aanvullende kosten aan het CBR te betalen. Als u een lesvoertuig nodig heeft, betaalt u nog wel zelf de kosten om dit voertuig te huren. Het CBR bepaalt of u met uw eigen voertuig of met een lesvoertuig de rijtest doet.

Meer informatie
Gebruik ik mijn eigen voertuig of een lesvoertuig bij een rijtest?

feedback