Hoe gaat het onderzoek rijvaardigheid in zijn werk?

Met het onderzoek rijvaardigheid beoordelen wij opnieuw of u veilig kunt deelnemen aan het verkeer. Een rijvaardigheidsadviseur doet het onderzoek. De adviseur vult een beoordelingsformulier in en stuurt dit naar het CBR. Binnen 4 weken nadat het formulier binnen is, krijgt u een besluit over uw rijvaardigheid.  

Onderdelen van het onderzoek rijvaardigheid
Het onderzoek rijvaardigheid bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. U doet eerst een theorietest van 70 minuten en dan een praktijktest van 70 minuten. Het totale onderzoek duurt ongeveer 140 minuten. U doet het onderzoek voor de zwaarste categorie van uw rijbewijs. Dat is in de wet zo afgesproken.  

Theorietest
De theorietest bestaat uit 50 open vragen. U krijgt hierbij foto’s van verkeerssituaties te zien. De test wordt mondeling door de rijvaardigheidsadviseur afgenomen. Als u minimaal 44 vragen goed heeft, slaagt u voor de test. Haalt u de theorietest niet in 1 keer? Dan doet u alsnog de praktijktest. Slaagt u hier wel voor, dan kunt u de theorietest op een later moment gratis herkansen.  

Praktijktest
U doet de praktijktest in een auto met dubbele bediening. Neem contact op met een rijopleider en spreek af dat deze met een geschikte auto naar het onderzoek komt. Wij raden aan om voor de test een paar rijlessen te volgen. Zo bent u gewend aan het voertuig en komt u goed voorbereid naar het onderzoek. Tijdens de test kijkt de rijvaardigheidsadviseur of u veilig en zelfstandig rijdt. Haalt u de praktijktest niet in 1 keer? Dan kunt u een tweede onderzoek aanvragen.  

Uitslag van het onderzoek rijvaardigheid
Vindt het CBR u rijvaardig? Dan stopt het onderzoek. U mag blijven rijden met uw rijbewijs.  

Vindt het CBR u niet rijvaardig genoeg? Dan kunt u 2 dingen doen:

  • Het onderzoek rijvaardigheid opnieuw doen voor een lagere categorie. De categorieën waarvoor u niet geslaagd bent, worden dan ongeldig verklaard. Daar mag u niet meer mee rijden.
  • Stoppen met het onderzoek. Uw rijbewijs wordt dan ongeldig verklaard. U levert uw rijbewijs in bij het CBR.  

Wilt u weer een rijbewijs nadat deze ongeldig is verklaard? Dan doet u opnieuw theorie- en praktijkexamen. Neem hiervoor contact op met een rijopleider.

feedback