Hoe gaat het onderzoek alcohol/drugs in zijn werk?

Voor de medische keuringen werkt het CBR samen met tal van zelfstandige psychiaters, die een verslag van bevindingen uitbrengen aan het CBR betreffende de geschiktheid van een persoon.

Voordat u een oproep krijgt toegezonden, moet u de kosten van dit onderzoek zelf betalen aan het CBR. Voorafgaand aan een onderzoek naar alcoholgebruik moet u een bloedonderzoek laten verrichten. Dit kan tot twee weken voordat het onderzoek plaatsvindt. Bij de keuringsinstantie Rijbewijskeuringen B.V. wordt er op de dag van het onderzoek bloed bij u afgenomen. Als het een onderzoek naar uw drugsgebruik betreft, dan zult u een urineonderzoek moeten ondergaan. Dit vindt plaats tijdens het onderzoek. De arts kan daarnaast naar eigen inzicht van u vragen dat u alsnog een bloedonderzoek ondergaat.

Tijdens het onderzoek alcohol / drugs zult u een aantal vragen worden gesteld over uw alcohol- of drugsgebruik, de omstandigheden zoals vermeld in de mededeling en uw persoonlijke omstandigheden. Deze vragen zijn samengesteld op basis van DSM-IV-(TR)-classificatie. Daarnaast vindt er een lichamelijk onderzoek plaats, waarbij de arts let op lichamelijk aanwijzingen voor overmatig alcoholgebruik.

De bevindingen van de arts en de resultaten van het bloedonderzoek worden vastgelegd in een verslag van bevindingen. Dit verslag wordt naar het CBR opgestuurd ter beoordeling. De divisieartsen van het CBR stellen daarna de uitslag vast. Op grond van die uitslag bepaalt het CBR of u het rijbewijs kunt behouden.

feedback