Hoe gaat de medische keuring voor het Keuringsverslag in zijn werk?

Wie vult het Keuringsverslag in?
Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste? Of vraagt u een groot rijbewijs aan (categorieën C, C1, CE, C1E, D, D1, DE en/of D1E) aan? Dan ontvangt u na het indienen van uw Gezondheidsverklaring altijd een verzoek om een Keuringsverslag te laten invullen door een arts.


Naar welke arts gaat u?
Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste, dan kunt u zelf een arts kiezen. De meeste huisartsen keuren geen eigen patiënten en verwijzen naar een onafhankelijke collega. Dit om de vertrouwensrelatie tussen huisarts en patiënt niet te verstoren.

Verloopt uw rijbewijs voor uw 75ste en vraagt u een groot rijbewijs aan? Dan gaat u naar een arts van een gecertificeerde ARBO-dienst gaan of naar een geregistreerde bedrijfsarts om het Keuringsverslag in te laten invullen. Adressen voor geregistreerde bedrijfsartsen zijn op de website www.bedrijfsartsen.net te vinden. Gecertificeerde arbodiensten (waaraan bedrijfsartsen verbonden zijn) staan op de website www.sbca.nl.

Het is belangrijk dat u een arts kiest die met ZorgDomein werkt. Sinds kort kunnen artsen de resultaten van hun onderzoek namelijk direct met ons delen via dit digitale platform. Eerder duidelijkheid voor u dus. Vraag daarom of een arts met ZorgDomein werkt als u een afspraak maakt.

Hoe gaat de medische keuring in zijn werk?
Bij de medische keuring beoordeelt de arts de algemene lichamelijke en geestelijke conditie en het functioneren van armen, benen en de wervelkolom. Hij zal ook uw bloeddruk meten en urine controleren op een mogelijke suikerziekte. Uw gezichtsscherpte wordt opgenomen zonder en eventueel mét bril/contactlenzen.
De ARBO-dienst of de bedrijfsarts vult het Keuringsverslag in.

Vervolgens stuurt de arts het Keuringsverslag digitaal via ZorgDomein op naar het CBR, of u doet dit zelf per post.

Het vervolg
Een arts van het CBR beoordeelt uw aanvraag. Meestal ontvangt u hierna een besluit over uw rijgeschiktheid. Bij bepaalde medische aandoeningen is aanvullende informatie nodig. Het CBR vraagt dan een nader onderzoek door een medisch specialist, zoals een oogarts of neuroloog. U ontvangt hiervoor formulieren van het CBR. Meer informatie hierover is te vinden op de website. Soms is ook een rijtest nodig. Hierna beoordeelt de arts van het CBR uw informatie opnieuw.

Als u het besluit dat u rijgeschikt bent heeft ontvangen, kunt u naar de gemeente om een rijbewijs aan te vragen.


feedback