Hoe gaat de eindtest ADN? 

Het opleidingsinstituut waar u uw herhalingscursus ADN heeft gevolgd stelt de eindtest samen. Het CBR houdt toezicht op deze eindtest en geven ook akkoord voor de eindtest. Uw opleider meldt de herhalingscursus en de eindtest aan bij het CBR en vertelt u waar en wanneer u de eindtest moet doen.

Wat wordt er getoetst?
De eindtest beoordeelt of u op de hoogte bent van de laatste stand van zaken zoals opgenomen in het ADN. Er zijn eindtesten voor Drogeladingschepen, Tankschepen en Gecombineerd: Drogelading-/Tankschepen.

Hoe ziet de eindtest eruit? 
De eindtest ADN bestaat uit 20 meerkeuzevragen.

Hoeveel tijd heb ik voor de eindtest? 
De eindtest duurt 40 minuten.

Hoeveel vragen moet ik minimaal goed hebben om te slagen voor de eindtest? 
U bent geslaagd als u 16 of meer vragen goed heeft beantwoord.

feedback