Hoe behoud ik mijn code 95?

Om voor uw beroep te mogen blijven rijden, moet de datum van code 95 op uw rijbewijs geldig zijn. Ook moet u elke 5 jaar uw code 95 verlengen. Hiervoor volgt u 35 uur nascholing. Van de 35 uur nascholing moet minimaal 7 uur een praktijktraining zijn. U kunt 5 jaar voor het verlopen van uw code 95 beginnen met het volgen van nascholingscursussen. Na het volgen van een nascholingscursus, gebeurt het volgende:

  1. Uw opleider geeft aan het CBR uw gevolgde nascholing door.
  2. Het CBR registreert al uw gevolgde cursussen met de bijbehorende nascholingsuren. Deze kunt u inzien op Mijn CBR.
  3. Nadat u de verplichte nascholing heeft gevolgd en deze is geregistreerd, geeft het CBR automatisch de VVN (Verklaring van nascholing) door aan de RDW.
    • Vanaf deze datum is de VVN 5 jaar geldig, dus binnen deze tijd moet u code 95 bij laten schrijven op uw rijbewijs.
  4. U krijgt via e-mail de bevestiging van afgifte van de VVN toegestuurd.
  5. U kunt uw code 95 laten bijschrijven op uw rijbewijs bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Heeft u geen Nederlands rijbewijs? Dan kunt u de kwalificatiekaart aanvragen bij de RDW.

Mijn rijbewijs is langer geldig dan mijn code 95. Moet ik dan toch een vervangend rijbewijs aanvragen om mijn code 95 te laten verlengen, ook al is mijn rijbewijs nog geldig?
Ja, als uw rijbewijs langer geldig is dan uw code 95, moet u een vervangend rijbewijs aanvragen om uw geldige code 95 bij te schrijven. De geldigheidsdatum van code 95 vindt u op de achterkant van uw rijbewijs. Deze is toegevoegd aan categorie C en/of D.

Meer informatie

Bijzondere situaties bij het behouden van code 95