Geldt de corona-coulanceregeling verlenging code 95 ook voor mij?

Nee. De coulanceregelingen die gelden vanwege corona, bijvoorbeeld de verlenging van rijbewijzen en code 95, hebben geen invloed op het vervallen van de vrijstelling voor code 95. Bent u beroepschauffeur dan moet u voor 1 december 2020 aan de vakbekwaamheidseisen voldoen. Bent u geen beroepschauffeur dan moet u binnen 4 weken na 1 december 2020 een rijbewijs zonder code 95 aanvragen.


feedback