Er is geen stopdatum vastgesteld, wanneer kan ik nu een Gezondheidsverklaring indienen?

Als er geen daadwerkelijke stopdatum is vastgesteld, kan de recidiefvrije periode op zijn vroegst ingaan op de dag na het laatste onderzoek. Als u meent een jaar geen misbruik van alcohol te hebben gemaakt, kunt u door middel van het indienen van een Gezondheidsverklaring een nieuw onderzoek laten doen. Op basis van het onderzoek zal worden bepaald of u in aanmerking komt voor een nieuw rijbewijs. Een Gezondheidsverklaring kunt u aanschaffen bij de gemeente of bij het CBR. Voordat u een nieuw rijbewijs kunt kopen, moet u het ongeldig verklaarde rijbewijs opsturen naar het CBR.

feedback