De recidiefvrije periode van een jaar is nu voorbij; hoe krijg ik een nieuw rijbewijs?

Om in het bezit te komen van een rijbewijs hebt u een Verklaring van geschiktheid nodig. Een Verklaring van geschiktheid kunt u aanvragen door middel van het starten van de Gezondheidsverklaringprocedure. Deze procedure begint met het aanschaffen van een Gezondheidsverklaring. Dit formulier kunt u kopen bij uw gemeente of bij het CBR.

Op de Gezondheidsverklaring staan een aantal vragen, die u invult. De ingevulde Gezondheidsverklaring stuurt u naar  het CBR. Naar aanleiding van de Gezondheidsverklaring kan van u verlangd worden dat u op eigen kosten een medische keuring ondergaat. Deze keuring vindt plaats aan de hand van de Regeling eisen geschiktheid. Op basis van de criteria uit deze regeling wordt een medisch oordeel gegeven over de geschiktheid. Het CBR beslist uiteindelijk of een Verklaring van geschiktheid wordt toegekend. Met de Verklaring van geschiktheid kunt u bij de gemeente een nieuw rijbewijs aanschaffen. Het rijbewijs is overigens een nieuw document, met een nieuw rijbewijsnummer. Het ongeldig verklaarde rijbewijs moet in het bezit zijn van het CBR, voordat u een nieuw rijbewijs kunt aanschaffen bij de gemeente.

Voor meer informatie over een Gezondheidsverklaring, klik hier.

feedback