De recidiefvrije periode van een jaar bleek tijdens het onderzoek nog niet voorbij te zijn. Waarom heeft het CBR mij dan zo snel opgeroepen?

Naar aanleiding van een mededeling is er bij het CBR een vermoeden van ongeschiktheid ontstaan. Dit vermoeden dient zo spoedig mogelijk bevestigd of weerlegd te worden in het belang van de verkeersveiligheid. Inzicht in uw alcohol- en/of drugsgebruik kan pas worden verkregen na een onderzoek in het kader van de Wegenverkeerswet. U wordt dan ook zo spoedig mogelijk ingepland bij een keurend arts. Het CBR heeft daarbij tevens de taak om de mededelingenprocedure zo efficiënt en snel mogelijk af te handelen.

feedback