De politie heeft mijn rijbewijs ingenomen en melding gedaan aan het CBR. Wat nu?

Het beginpunt van de procedure ligt bij de politie, de officier van justitie of de directeur van het CBR. Bij hen kan het vermoeden ontstaan, dat de houder van een rijbewijs niet meer voldoet aan de eisen voor geschiktheid of rijvaardigheid. Meestal ontstaat dit vermoeden door een feitelijke constatering van de politie.
De politie stuurt binnen zes maanden na de aanhouding een zogenaamde 'mededeling' naar de divisie Rijgeschiktheid van het CBR. Het vervolg van de procedure is afhankelijk van de feiten die de politie heeft geconstateerd.

Bij alcohol en drugs gerelateerde feiten:
Binnen vier weken na ontvangst van de mededeling neemt het CBR een besluit over het vervolg.

Op grond van de mededeling en de geconstateerde feiten kan het CBR besluiten:


Heeft het CBR het rijbewijs in haar bezit?

Dan houdt het CBR dit totdat er besloten is wat voor soort maatregel er opgelegd wordt.
Het is ook mogelijk dat het rijbewijs door de politie naar het Openbaar Ministerie is gestuurd in afwachting van een eventuele strafrechtelijke afhandeling van de begane overtreding.

Het CBR kan de mededeling van de politie als “onvoldoende” toetsen. Dit betekent dat er geen aanleiding is om u een cursus of een onderzoek op te leggen. Ook kan het zijn dat er gegevens ontbreken en er aanvullende informatie opgevraagd moet worden bij de politie.

Wanneer uw rijbewijs al ongeldig is verklaard, legt het CBR u geen cursus of onderzoek op.


Bij andere feiten die uw medische geschiktheid of rijvaardigheid betreffen:
U kunt binnen 14 dagen na ontvangst van een brief van het CBR, waarin wij u mededelen dat er een onderzoek volgt, afstand doen van uw rijbewijs bij de gemeente. Doet u geen afstand van uw rijbewijs, dan volgt vervolgens binnen vier weken een besluit.
U bent dan ook de kosten verschuldigd voor het opleggen van dit besluit en de kosten voor het medisch onderzoek of onderzoek naar uw rijvaardigheid.

Heeft het CBR het rijbewijs in haar bezit?
Dan houdt het CBR dit totdat er besloten is wat voor soort maatregel er opgelegd wordt.
Het is ook mogelijk dat het rijbewijs door de politie naar het Openbaar Ministerie is gestuurd in afwachting van een eventuele strafrechtelijke afhandeling van de begane overtreding.

Als u besluit om binnen 14 dagen afstand te doen van uw rijbewijs bij de gemeente en het CBR heeft uw rijbewijs.
U kunt dan bij de gemeente een verklaring van afstand indienen en ondertekenen. Vervolgens stuurt het CBR uw rijbewijs op naar de gemeente.
 


 

feedback