De keurend arts zei dat alles in orde was. Waarom is het rijbewijs dan toch ongeldig verklaard?

De beslissing over uw rijbewijs wordt door het CBR genomen. Het rapport van de keurend arts vormt daarbij de basis. Datgene wat in het rapport van de keurend arts staat, is dus het uitgangspunt. Eventuele uitspraken van de keurend arts tijdens het onderzoek zijn derhalve niet leidend.

feedback