Aanvragen tweede onderzoek na uitslag eerste onderzoek

U heeft het recht om een tweede onderzoek te laten doen. U bepaalt zelf of u hiervan gebruik wilt maken. U hoeft het verzoek om een tweede onderzoek niet te motiveren. Wel raden wij u aan de informatie in de brief met de uitslag van het onderzoek goed te lezen, voordat u besluit tot een tweede onderzoek.

U kunt binnen twee weken na verzending bovengenoemde brief om een tweede onderzoek vragen. Informatie hierover vindt u in de bijlage bij de brief. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat een tweede onderzoek niet automatisch leidt tot een andere uitkomst. Het tweede onderzoek is dus geen ‘herkansing’. Alleen als het tweede onderzoek aanleiding geeft om te twijfelen aan de juistheid van de resultaten van het eerste onderzoek, zullen wij de uitslag vaststellen op basis van het tweede onderzoek.

De kosten voor het aanvragen van een 2e onderzoek vindt u bij Tarieven.

feedback