Aanvragen tweede onderzoek na uitslag eerste onderzoek

U heeft het recht om een tweede onderzoek te laten doen. U bepaalt zelf of u dit wilt en u hoeft hiervoor geen reden te geven. Wel raden wij u aan de informatie in de brief met de uitslag van het eerste onderzoek goed te lezen, voordat u kiest voor een tweede onderzoek.

Tot wanneer kan ik een tweede onderzoek aanvragen?
Als u een tweede onderzoek wilt aanvragen, moet dit binnen 14 dagen na het ontvangen van de brief met de uitslag. Hoe u dit doet, leest u in de bijlage van de brief. Houd er rekening mee dat een tweede onderzoek niet automatisch leidt tot een ander besluit. Het tweede onderzoek is dus geen ‘herkansing’. Pas als wij tijdens het tweede onderzoek twijfelen over de resultaten van het eerste onderzoek, kunnen wij besluiten dat de resultaten van het eerste onderzoek niet kloppen. We houden dan de resultaten van het tweede onderzoek aan.

Wat zijn de kosten van een tweede onderzoek?
De kosten voor een tweede onderzoek vindt u bij Tarieven. Voor het tweede onderzoek is geen betalingsregeling mogelijk.

feedback