Aan welke voorwaarden moet de navigatieapparatuur in de examenauto voldoen?

 

  • De maximale afmetingen bedragen 21 x 13 cm.
  • Een mobiele telefoon of tablet met hierop een navigatie programma/app wordt ook gezien als navigatiesysteem.
  • Het apparaat mag niet worden geplaatst tussen de airbag en de examinator en het mag de examinator niet belemmeren in zijn bewegingen.
  • Het apparaat mag het gezichtsveld van de kandidaat en/of de examinator niet onnodig beperken.
  • Als het geluid is ingeschakeld, worden de origineel in het systeem aanwezige standaardstemmen gebruikt.
  • Waarschuwingssignalen voor radarverklikkers zijn uitgeschakeld.
Overige bepalingen:
  • Snelheidsaanduiding in het scherm is toegestaan.
  • Er mag gebruikt gemaakt worden van anderstalige opdrachtgeving als dat in het belang is van de kandidaat.
  • Verder wordt de rijscholen verzocht het adres van de desbetreffende praktijkexamenlocatie op te slaan in het navigatiesysteem.

 

feedback