Ontwikkeling theorie-examen

Het CBR is continu bezig om fraude en mogelijke ongewenste voorspelbaarheid van het theorie-examen te voorkomen. Onderzoeksbureau RCEC voert in opdracht van het CBR een onafhankelijk onderzoek uit naar de eventuele ongewenste voorspelbaarheid van het examen en naar eventuele extra maatregelen die het CBR kan treffen om dit te voorkomen. Namens de brancheorganisaties neemt een afgevaardigde deel aan de begeleidingscommissie van dit onderzoek. De resultaten verwachten we voor de zomer. Research Center voor Examinering en Certificering (RCEC) is een samenwerkingsverband van de Universiteit Twente en Cito.

De acties die het CBR al enige tijd inzet tegen mogelijke ongewenste voorspelbaarheid zijn het toevoegen van nieuwe vragen, wisselen van afbeeldingen en het inzetten van de modernste preventiemethoden. Daarbij werkt het CBR aan het versneld doorontwikkelen van het theorie-examen. Het in 2015 ingevoerde nieuwe digitale afnamesysteem heeft hiervoor de mogelijkheden. Denk daarbij aan de inzet van andere vraagtypen. Uiteraard worden de brancheorganisaties en de uitgevers van verkeersleermiddelen bij vernieuwingen in het examen betrokken.