CBR jaarverslag: meer 17-jarigen achter het stuur

Het CBR nam in 2015 ruim 1,4 miljoen examens af, iets meer dan in 2014. In het verslagjaar zijn uiteindelijk 730.000 theorie-examens en 636.000 praktijkexamens afgenomen. Hieronder ook 85.000 tussentijdse toetsen. Kandidaten die deze toets afleggen scoren gemiddeld vijftien procentpunt beter bij het praktijkexamen. De stijging van het aantal examens is vooral te danken aan het succes van 2todrive. Steeds meer 17-jarigen willen hun rijbewijs halen. Tegelijk zien we dat het aantal twintigplussers toeneemt dat besluit om hun rijopleiding niet langer uit te stellen. Die lijn zet door in 2016. Het CBR verwacht dit jaar tot tienduizend extra autorijexamens.

Download: CBR jaarverslag 2015

feedback