Service

Wachttijd rijexamen auto

Het CBR streeft ernaar dat je eerste praktijkexamen voor de auto binnen 7 weken kan worden gereserveerd en herexamens binnen 5 weken. Deze termijnen zijn afgesproken met de rijschoolbranche en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Landelijk lag de termijn voor de eerste examens in de week van 7 t/m 14 mrt op 2,5 weken. Voor de herexamens was dat 1,6 weken.
Deze termijnen kunnen per examenplaats hoger of lager uitvallen. Dat kun je zien door te klikken op onderstaande landkaartjes.

Wachttijden herexamens auto (B)

Uitleg wachttijd

De wachttijd is het aantal weken waarbinnen een examen kan worden gereserveerd. De aangegeven wachttijd in de CBR-overzichten kan steeds veranderen door tussentijdse reserveringen en annuleringen. Het ene moment kan de wachttijd bijvoorbeeld op 6 weken liggen en het andere moment op 2 of 9 weken. Om het beeld zo betrouwbaar mogelijk te maken, drukt het CBR de wachttijd uit in weekgemiddelden.

Je rijschool verzorgt de aanvraag van het praktijkexamen. Die kan daarbij rekening houden met de dagen waarop je geen examen kunt doen vanwege bijvoorbeeld schoolexamens of vakantie. Bij de meeste rijscholen kun je, in overleg met je instructeur, zelf je tijdstip van afrijden bepalen.

Het kan gebeuren dat de wachttijd voor een herexamen 1 week is. Maar als je bent gezakt voor je rijexamen, mag je pas twee weken daarna opnieuw examen doen.

Langer wachten na afgebroken rijexamen

Als de examinator je rijexamen afbreekt vanwege verkeersgevaarlijk gedrag, krijg je te maken met een langere wachttijd. Dan kun je pas na 6 weken herexamen doen bij het CBR, om je rijvaardigheid op peil te brengen. Normaal is de verplichte wachttijd 2 weken als je bent gezakt.

feedback