Service

Uitleg uitslagformulierexamens B, BE en AVD

Algemeen

Het uitslagformulier informeert u over de resultaten van uw praktijkexamen of deeltoets. De door u bereikte resultaten en de overige gegevens zijn aangegeven door kruisjes. Na afloop van uw toets of examen ontvangt uw rijschool een digitaal exemplaar van het uitslagformulier; u kunt het uitslagformulier ook via uw eigen e-mailadres ontvangen. Hiervoor dient u uw e-mailadres op te geven aan uw rijschool.

Sinds 1 januari 2008 is er voor het praktijkexamen voor de personenauto een nieuw uitslagformulier in gebruik genomen. In het nieuwe uitslagformulier worden de examenonderdelen die onvoldoende waren ook benoemd. Eerder werden ze alleen aangekruist. Sinds 1 april 2008 wordt het nieuwe uitslagformulier ook bij de categorieën aanhangwagens en caravans (BE) en Verkeersdeelneming voor de motor (AVD) gebruikt.

Voorbeeldformulieren


Wanneer u bent geslaagd voor uw rijexamen wordt onderaan het uitslagformulier uitsluitend vermeld dat uw examen voldoende is afgerond. De rubrieken ‘Examenonderdelen’, ‘Onderwerpen van beoordeling’ en ‘Bijzondere verrichtingen/manoeuvres’ zijn niet ingevuld.

Wanneer u bent gezakt dan wordt in de rubriek ‘Examenonderdelen’ door een kruisje aangegeven welke onderdelen u nog onvoldoende beheerst. Achter elk van die examenonderdelen is aangestreept welke onderwerpen van beoordeling de oorzaak waren van uw onvoldoende resultaat. Wanneer één examenonderdeel als onvoldoende is aangemerkt, dan is de totale uitslag van het examen onvoldoende.

Tevens is op het uitslagformulier aangestreept welke bijzondere verrichtingen/manoeuvres u hebt gedaan en wat het resultaat daar van was.

In het meest rechtse deel van het formulier zijn een aantal bijzondere omstandigheden of resultaten benoemd. Deze zijn aangekruist wanneer ze aan de orde zijn.

De uitslag van het totale examen is aangegeven door een kruisje bij voldoende of onvoldoende onderaan het uitslagformulier.

Aan een schriftelijk uitslagformulier kunnen geen rechten worden ontleend.

TTT of RIS deeltoetsen

Ook bij een Tussentijdse toets of RIS deeltoets krijgen u (optioneel) en uw rijschool een digitaal uitslagformulier opgestuurd. Voor een toets kunt u niet zakken; de aangekruiste examenonderdelen en onderwerpen van beoordeling moet u dan ook opvatten als leerpunten voor het vervolg van uw opleiding.
Wel kunt u bij een Tussentijdse toets of RIS deeltoets 3 een vrijstelling voor uw bijzondere manoeuvres verdienen. Dit staat dan aangekruist op uw uitslagformulier.

feedback