Route / Locaties

Ondernemersexamens

Centra waar de examens voor Ondernemersexamens (digitaal) worden afgenomen.

Op bovenstaande examenlocaties kan tussen 8.40 uur en 16 uur examen gedaan worden.

Uitzondering hierop is Calculatie; dit examen wordt alleen afgenomen op maandag in even weken om 8.40 uur op de locaties welke maandag geopend zijn.