Verkeersschool Keijbeck B.V.

Adresgegevens

Oude Rijksweg Noord 62A
6114JG SUSTEREN

Bereikbaar via

(046) 449 48 44 www.keijbeck.nl

Praktijkopleidingen

 • Motor
 • Auto
 • Aanhangwagen achter auto
 • Bromfiets
 • Brommobiel

Theorieopleidingen

 • Motor
 • Auto
 • Bromfiets
 • Tractor

Beroepsopleidingen

 • Bus
 • Aanhangwagen achter bus
 • Vrachtauto
 • Aanhangwagen achter vrachtauto
 • Heftruck
 • ADR
 • Taxi
 • Tractor

Bijzonderheden

 • Automaat personenauto

Rijschoolnummer

9430R2

KvK-nummer

130277210000

Examenlocaties

Urmond, Herten (Roermond), Venlo

483 totaal aantal afgenomen examens

52% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Urmond 50% 44% (135) 55% (148) 63%
Herten (Roermond) 55% 51% (98) 60% (93) 63%
Venlo 67% 50% (6) 100% (3) 59%

Urmond

Slagingspercentage rijschool 50%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
44%
135
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
55%
148
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 63%

Herten (Roermond)

Slagingspercentage rijschool 55%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
51%
98
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
60%
93
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 63%

Venlo

Slagingspercentage rijschool 67%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
50%
6
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
100%
3
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 59%

Examenlocaties

Kerkrade, Urmond, Herten (Roermond), Weert, Venlo

225 totaal aantal afgenomen examens

66% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Kerkrade 0% 0% (0) 0% (1) 76%
Urmond 62% 61% (80) 62% (24) 77%
Herten (Roermond) 73% 72% (67) 76% (34) 81%
Weert 53% 42% (12) 80% (5) 72%
Venlo 50% 0% (1) 100% (1) 77%

Kerkrade

Slagingspercentage rijschool 0%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
0%
0
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
0%
1
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 76%

Urmond

Slagingspercentage rijschool 62%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
61%
80
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
62%
24
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 77%

Herten (Roermond)

Slagingspercentage rijschool 73%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
72%
67
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
76%
34
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 81%

Weert

Slagingspercentage rijschool 53%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
42%
12
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
80%
5
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 72%

Venlo

Slagingspercentage rijschool 50%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
0%
1
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
100%
1
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 77%

Examenlocaties

Urmond

153 totaal aantal afgenomen examens

88% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Urmond 88% 89% (138) 80% (15) 91%

Urmond

Slagingspercentage rijschool 88%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
89%
138
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
80%
15
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 91%

Examenlocaties

Kerkrade, Urmond, Herten (Roermond)

45 totaal aantal afgenomen examens

82% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Kerkrade 100% 100% (1) 100% (1) 82%
Urmond 86% 82% (28) 100% (8) 79%
Herten (Roermond) 57% 50% (6) 100% (1) 73%

Kerkrade

Slagingspercentage rijschool 100%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
100%
1
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
100%
1
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 82%

Urmond

Slagingspercentage rijschool 86%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
82%
28
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
100%
8
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 79%

Herten (Roermond)

Slagingspercentage rijschool 57%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
50%
6
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
100%
1
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 73%

Examenlocaties

Eindhoven, Maastricht, Kerkrade, Urmond, Herten (Roermond), Weert, Venlo

359 totaal aantal afgenomen examens

82% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Eindhoven 100% 100% (1) 0% (0) 79%
Maastricht 100% 100% (18) 100% (2) 90%
Kerkrade 74% 81% (32) 0% (3) 84%
Urmond 81% 81% (143) 83% (18) 84%
Herten (Roermond) 86% 86% (94) 87% (15) 86%
Weert 71% 75% (16) 62% (8) 78%
Venlo 78% 71% (7) 100% (2) 83%

Eindhoven

Slagingspercentage rijschool 100%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
100%
1
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
0%
0
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 79%

Maastricht

Slagingspercentage rijschool 100%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
100%
18
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
100%
2
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 90%

Kerkrade

Slagingspercentage rijschool 74%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
81%
32
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
0%
3
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 84%

Urmond

Slagingspercentage rijschool 81%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
81%
143
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
83%
18
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 84%

Herten (Roermond)

Slagingspercentage rijschool 86%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
86%
94
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
87%
15
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 86%

Weert

Slagingspercentage rijschool 71%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
75%
16
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
62%
8
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 78%

Venlo

Slagingspercentage rijschool 78%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
71%
7
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
100%
2
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 83%

Examenlocaties

Urmond

8 totaal aantal afgenomen examens

100% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Urmond 100% 100% (7) 100% (1) 100%

Urmond

Slagingspercentage rijschool 100%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
100%
7
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
100%
1
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 100%

Examenlocaties

Eindhoven, Urmond

287 totaal aantal afgenomen examens

72% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Eindhoven 67% 67% (33) 69% (13) 71%
Urmond 73% 77% (175) 64% (66) 71%

Eindhoven

Slagingspercentage rijschool 67%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
67%
33
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
69%
13
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 71%

Urmond

Slagingspercentage rijschool 73%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
77%
175
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
64%
66
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 71%

Examenlocaties

Eindhoven, Urmond

161 totaal aantal afgenomen examens

70% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Eindhoven 73% 72% (29) 75% (8) 61%
Urmond 69% 68% (90) 74% (34) 68%

Eindhoven

Slagingspercentage rijschool 73%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
72%
29
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
75%
8
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 61%

Urmond

Slagingspercentage rijschool 69%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
68%
90
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
74%
34
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 68%

Examenlocaties

Eindhoven, Urmond

146 totaal aantal afgenomen examens

56% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Eindhoven 33% 50% (2) 0% (1) 63%
Urmond 57% 56% (88) 58% (55) 55%

Eindhoven

Slagingspercentage rijschool 33%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
50%
2
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
0%
1
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 63%

Urmond

Slagingspercentage rijschool 57%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
56%
88
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
58%
55
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 55%

Examenlocaties

Urmond

48 totaal aantal afgenomen examens

71% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Urmond 71% 75% (36) 58% (12) 69%

Urmond

Slagingspercentage rijschool 71%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
75%
36
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
58%
12
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 69%

Examenlocaties

Maastricht, Urmond, Herten (Roermond)

18 totaal aantal afgenomen examens

67% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Maastricht 0% 0% (1) 0% (0) 69%
Urmond 64% 55% (11) 100% (3) 67%
Herten (Roermond) 100% 100% (2) 100% (1) 73%

Maastricht

Slagingspercentage rijschool 0%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
0%
1
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
0%
0
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 69%

Urmond

Slagingspercentage rijschool 64%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
55%
11
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
100%
3
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 67%

Herten (Roermond)

Slagingspercentage rijschool 100%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
100%
2
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
100%
1
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 73%

Examenlocaties

Urmond

3 totaal aantal afgenomen examens

100% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Urmond 100% 100% (3) 0% (0) 100%

Urmond

Slagingspercentage rijschool 100%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
100%
3
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
0%
0
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 100%

Uitleg

 • De slagingspercentages worden in de maand na elk kwartaal ververst. Een rijschool staat er alleen bij als die examens heeft gehad in de afgelopen 4 kwartalen. De meetperiode is nu 1 oktober 2022 t/m 30 september 2023.
 • De getoonde rijscholen staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en het CBR.