Verkeersschool De Hoog

Adresgegevens

George Stephensonweg 21E
3133KJ VLAARDINGEN

Bereikbaar via

(010) 434 33 99 06 57 58 36 82 www.de-hoog.nl

Praktijkopleidingen

 • Motor
 • Auto
 • Aanhangwagen achter auto
 • Bromfiets

Theorieopleidingen

 • Auto
 • Tractor

Beroepsopleidingen

 • Bus
 • Aanhangwagen achter bus
 • Vrachtauto
 • Aanhangwagen achter vrachtauto

Bijzonderheden

 • Automaat personenauto

Rijschoolnummer

4487W1

KvK-nummer

91944244

Examenlocaties

Rotterdam*, Gouda, Spijkenisse, Barendrecht, Breda, Herten (Roermond)

614 totaal aantal afgenomen examens

38% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Rotterdam* 38% 28% (235) 45% (355) 42%
Gouda 50% 100% (1) 0% (1) 48%
Spijkenisse 39% 20% (5) 46% (13) 45%
Barendrecht 0% 0% (0) 0% (2) 38%
Breda 0% 0% (0) 0% (1) 48%
Herten (Roermond) 0% 0% (0) 0% (1) 63%

Rotterdam*

Slagingspercentage rijschool 38%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
28%
235
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
45%
355
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 42%

Gouda

Slagingspercentage rijschool 50%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
100%
1
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
0%
1
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 48%

Spijkenisse

Slagingspercentage rijschool 39%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
20%
5
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
46%
13
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 45%

Barendrecht

Slagingspercentage rijschool 0%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
0%
0
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
0%
2
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 38%

Breda

Slagingspercentage rijschool 0%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
0%
0
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
0%
1
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 48%

Herten (Roermond)

Slagingspercentage rijschool 0%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
0%
0
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
0%
1
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 63%

Examenlocaties

Zoetermeer, Rijswijk, Rotterdam*, Dordrecht, Schelluinen, Gouda, Spijkenisse, Barendrecht, Den Bosch, Berkel-Enschot, Breda, Bergen op Zoom

224 totaal aantal afgenomen examens

65% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Zoetermeer 100% 100% (2) 100% (1) 70%
Rijswijk 71% 70% (10) 75% (4) 63%
Rotterdam* 64% 56% (91) 79% (52) 65%
Dordrecht 57% 70% (10) 25% (4) 66%
Schelluinen 71% 50% (2) 80% (5) 77%
Gouda 0% 0% (0) 0% (1) 79%
Spijkenisse 64% 67% (6) 60% (5) 62%
Barendrecht 57% 60% (5) 50% (2) 61%
Den Bosch 57% 67% (3) 50% (4) 70%
Berkel-Enschot 75% 100% (2) 50% (2) 70%
Breda 64% 75% (8) 33% (3) 67%
Bergen op Zoom 100% 100% (1) 100% (1) 83%

Zoetermeer

Slagingspercentage rijschool 100%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
100%
2
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
100%
1
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 70%

Rijswijk

Slagingspercentage rijschool 71%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
70%
10
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
75%
4
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 63%

Rotterdam*

Slagingspercentage rijschool 64%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
56%
91
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
79%
52
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 65%

Dordrecht

Slagingspercentage rijschool 57%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
70%
10
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
25%
4
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 66%

Schelluinen

Slagingspercentage rijschool 71%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
50%
2
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
80%
5
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 77%

Gouda

Slagingspercentage rijschool 0%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
0%
0
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
0%
1
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 79%

Spijkenisse

Slagingspercentage rijschool 64%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
67%
6
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
60%
5
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 62%

Barendrecht

Slagingspercentage rijschool 57%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
60%
5
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
50%
2
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 61%

Den Bosch

Slagingspercentage rijschool 57%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
67%
3
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
50%
4
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 70%

Berkel-Enschot

Slagingspercentage rijschool 75%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
100%
2
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
50%
2
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 70%

Breda

Slagingspercentage rijschool 64%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
75%
8
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
33%
3
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 67%

Bergen op Zoom

Slagingspercentage rijschool 100%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
100%
1
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
100%
1
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 83%

Examenlocaties

Rijswijk, Rotterdam*, Dordrecht, Breda

164 totaal aantal afgenomen examens

87% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Rijswijk 87% 85% (89) 100% (11) 86%
Rotterdam* 92% 94% (33) 86% (7) 87%
Dordrecht 81% 81% (21) 0% (0) 86%
Breda 67% 67% (3) 0% (0) 91%

Rijswijk

Slagingspercentage rijschool 87%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
85%
89
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
100%
11
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 86%

Rotterdam*

Slagingspercentage rijschool 92%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
94%
33
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
86%
7
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 87%

Dordrecht

Slagingspercentage rijschool 81%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
81%
21
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
0%
0
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 86%

Breda

Slagingspercentage rijschool 67%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
67%
3
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
0%
0
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 91%

Examenlocaties

Rotterdam*, Spijkenisse

77 totaal aantal afgenomen examens

74% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Rotterdam* 81% 80% (25) 100% (2) 73%
Spijkenisse 70% 65% (34) 81% (16) 85%

Rotterdam*

Slagingspercentage rijschool 81%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
80%
25
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
100%
2
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 73%

Spijkenisse

Slagingspercentage rijschool 70%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
65%
34
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
81%
16
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 85%

Examenlocaties

Rijswijk, Rotterdam*, Spijkenisse, Barendrecht, Apeldoorn, Roosendaal

111 totaal aantal afgenomen examens

60% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Rijswijk 40% 50% (4) 0% (1) 67%
Rotterdam* 65% 62% (29) 71% (14) 52%
Spijkenisse 59% 62% (39) 53% (17) 66%
Barendrecht 60% 67% (3) 50% (2) 64%
Apeldoorn 0% 0% (1) 0% (0) 80%
Roosendaal 100% 100% (1) 0% (0) 82%

Rijswijk

Slagingspercentage rijschool 40%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
50%
4
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
0%
1
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 67%

Rotterdam*

Slagingspercentage rijschool 65%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
62%
29
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
71%
14
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 52%

Spijkenisse

Slagingspercentage rijschool 59%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
62%
39
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
53%
17
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 66%

Barendrecht

Slagingspercentage rijschool 60%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
67%
3
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
50%
2
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 64%

Apeldoorn

Slagingspercentage rijschool 0%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
0%
1
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
0%
0
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 80%

Roosendaal

Slagingspercentage rijschool 100%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
100%
1
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
0%
0
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 82%

Examenlocaties

Amsterdam, Dordrecht, Gouda, Tiel, Breda

106 totaal aantal afgenomen examens

61% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Amsterdam 100% 0% (0) 100% (1) 69%
Dordrecht 60% 66% (59) 51% (37) 65%
Gouda 80% 100% (1) 75% (4) 64%
Tiel 0% 0% (0) 0% (1) 79%
Breda 67% 100% (2) 0% (1) 72%

Amsterdam

Slagingspercentage rijschool 100%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
0%
0
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
100%
1
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 69%

Dordrecht

Slagingspercentage rijschool 60%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
66%
59
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
51%
37
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 65%

Gouda

Slagingspercentage rijschool 80%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
100%
1
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
75%
4
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 64%

Tiel

Slagingspercentage rijschool 0%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
0%
0
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
0%
1
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 79%

Breda

Slagingspercentage rijschool 67%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
100%
2
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
0%
1
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 72%

Examenlocaties

Dordrecht, Gouda

51 totaal aantal afgenomen examens

45% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Dordrecht 48% 38% (21) 56% (27) 61%
Gouda 0% 0% (1) 0% (2) 55%

Dordrecht

Slagingspercentage rijschool 48%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
38%
21
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
56%
27
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 61%

Gouda

Slagingspercentage rijschool 0%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
0%
1
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
0%
2
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 55%

Examenlocaties

Dordrecht, Breda

20 totaal aantal afgenomen examens

45% gemiddelde slagingspercentage

Slagingspercentage rijschool Slagingspercentage (aantal eerste examens) Slagingspercentage (aantal herexamens) Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie
Dordrecht 44% 75% (8) 20% (10) 56%
Breda 50% 50% (2) 0% (0) 66%

Dordrecht

Slagingspercentage rijschool 44%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
75%
8
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
20%
10
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 56%

Breda

Slagingspercentage rijschool 50%
Slagingspercentage
(aantal eerste examens)
50%
2
Slagingspercentage
(aantal herexamens)
0%
0
Gemiddelde slagingspercentage examenlocatie 66%

Uitleg

 • De slagingspercentages worden in de maand na elk kwartaal ververst. Een rijschool staat er alleen bij als die examens heeft gehad in de afgelopen 4 kwartalen. De meetperiode is nu 1 oktober 2022 t/m 30 september 2023.
 • De getoonde rijscholen staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en het CBR.